Imię i nazwisko ucznia/uczennicy:
Data urodzenia dziecka:
Adres:
Telefon:
Email kontaktowy do rodziców/opiekunów:
Doświadczenie taneczne:
Czy dziecko uczęszczało wczesniej na zajęcia w Studiu Baletowym Motyl?
Szkoła lub placówka do której dziecko będzie uczęszczało na zajęcia 
baletowe w Studiu baletowym Motyl:
Tak
Nie
To change the appearance of the page, edit the styles of the corresponding elements (in most cases by using the "Main Frame" Style Zone).  
 
To change the menu’s links: edit, copy-paste, or delete the Link Elements within. 
 
To hide an element without deleting it, use its property Visible.
To "activate" displaying of an arrow, use its property "Visible"